KOSTRA

Ledelse av kommuner


Vi leverer analyser av alle kommunale tjenester. Be om en analyse for din kommune. Analysen leveres raskt, har høy kvalitet. En standard tjenesteanalyse er gratis.Et utvalg av våre analyser:
Tjenesteanalyse
Ståstedsanalyse
Økonomianalyse
Kommunens handlingsrom
Innsparingsmuligheter
Skolebarometer, Barnevernsbarometer, Pleie- og omsorgsbarometer
Spørsmål som politikerer bør stille rådmannen

Be om analyse for din kommune .. Her

KOSTRA analyser

Vårt underlag gjør det mulig å sammenligne kommuner på riktig måte. Kommunene sammenlignes med seg selv de siste årene for å se utviklingen over tid samtidig som de sammenlignes med andre kommuner. Noen kommuner er "rikere" enn andre mens behovet for kommunens tjenester kan være forskjellig fordi befolkningssammensetningen er forskjellige mellom kommunene. Dette betyr at vi må ta hensyn til disse forskjellene når vi sammenligner. Enkelte tjenester har stordriftsfordeler og favoriserer store kommuner, for eksempel drift av grunnskoler og kommunal administrasjon. Vi korrigere analysene for dette og andre forhold som vil gi feil sammenligningsgrunnlag, feks avskrivninger, arbeidsgiveravgift, pensjonsutgifter. Våre analyser er derfor langt bedre egnet for analyser enn rådata fra SSB.


Kostra tjenesteanalyse
Kostra pleie- og omsorg tjenesteanalyse

Tjenesteanalyse - Pleie og omsorg

Pleie og omsorgstjenesten er den største tjenesten i en kommune. Grovt sagt vil måten dette tjenesteområdet blir ledet og drevet på, prege kommunens øvrige tjenester. Dersom kommunen har en godt drevet pleie- og omsorgstjeneste, vil dette ofte medføre at kommunen også ha et balansert tjenestetilbud for de andre kommunale tjenestene.

Betydningen av pleie og omsorgstjenestene vil øke i alle kommuner i årene som kommer. Langsiktighet og planmessighet er derfor nødvendig. Å forstå dagen situasjon og fremtidens behov er en forutsetning for kommunens evne til å prioritere tjenestene riktig.

Få tilsendt analysen for din kommune ...
Kostra skolebarometer

Hvordan står det til i grunnskolen?

Grunnskolen er den nest største tjenesten i de fleste kommuner og står i underkant av 30 % av de totale utgiftene i et kommunebudsjett. Skolebarometeret viser hvordan skolen i kommunen drives.

Er skolen god nok til at barne klarer seg gjennom videregående? Hva med skolestruktur? Er det for mange eller for få skoler i kommunen? Hva med kvaliteten på opplæringen? I hvilken grad bidrar skolen i de skoleresultatene skolen oppnår? Bruker kommunen for lite eller for mye penger på skole?

Få tilsendt skolebarometer for din kommune ...
Kostra kommunens utfordringer

Hvilke utfordringer har kommunen?

KOSTRA gir mulighet for å hente ut objektive data om situasjonen og prestasjonen i kommunen. Hvordan har tjenestene i kommunen utviklet seg de siste årene? Hvordan vil tjenestebehovet utvikle seg i årene framover? Er omfanget på hjemmetjenestene tilpasset behovet? Hva med institusjonstjenestene?

Bruker kommunen mer eller mindre penger på kommunens tjenester enn det som er behovet i befolkningen?

Få tilsendt utfordringsanslyse for din kommune ...
kostra habdlingsrom

Hvilket handlingsrom har kommunen?

Driver kommunen effektivt? Er det rom for forbedringer? Hvordan kan kommunen skaffe seg bedre handlingsrom? Hvor finnes det innsparingsmuligheter og hvor store kan de være? Er det mulig å frigjøre resurser og samtidig dekke tjenestebehovet i kommunen?

Få tilsendt analysen for din kommune ...
nettmøte

Vil du lære mer om å bruke KOSTRA?

I dag er det mulig å arrangere møter og seminarer selv når deltakerne befinner seg på forskjellige steder. Nettmøter kan settes opp på noen minutter med en datamaskin som har internettilgang.

Nettmøter egner seg godt til opplæring og øvelse i bruk av Kostra, presentasjon og gjennomgang av analyser og rapporter, innslag i ledermøter osv.

Ta kontakt for avtale ...

Ta gjerne kontakt

Spørsmål eller kommentarer? Vi vil svare så snart vi kan. Ønsker du omgående svar er telefon sikrest. Vårt system gjør det mulig å levere kvalitetssikrede analyser raskt og som regel innen to-tre arbeidsdager. Vi har ferdige profilanalyser for alle kommuner og gir gjerne råd om hvilke analyser som kan passe best for det behovet du har.


Ring (telefon 908 26 083) eller send en melding.


Slik når du oss

Signalveien 1, 3292 Stavern

harry.bjornestad@hatoanalyse.no

Mobil: 908 26 083

Hato analyse - org nr. 999 652 573

100% fornøydgaranti

Hatoanalyse har fornøydgaranti.

Garanti : Blir du ikke 100 % fornøyd med det du mottar, forventer vi heller ingen godtgjørelse. Vi stiller ingen ytterligere spørsmål.


Harry Bjørnestad

Harry Bjørnestad

Daglig leder

Siviløkonom Harry Bjørnestad har arbeidet med KOSTRA-analyser i 15 år og analysert et stort antall kommuner. Han har utviklet en rekke metoder og verktøyer for å analysere og evaluere tjenestene i kommunen. Alle oppgaver med å forbedre kommunens tjenester, organisasjon, ledelse, strategi og styringssystem løses best dersom man starter med å forstå kommunens egen nåsituasjon. KOSTRA gir datagrunnlag for å gjøre slike analyser, vurderinger og beslutninger.

Vi kan bistå med å utarbeide analyser og anbefalinger. Vi kan også bidra som sparringspartner for rådmenn og ledere og tilrettelegge strategi- og ledersamlinger. Våre bidrag kan gjerne presenteres i nettmøter.